Service en Nazorg

Als je een woning hebt gekocht en wij hebben de hypotheek en verzekeringen voor je verzorgd, zullen we geen afscheid nemen, want je moet jezelf realiseren dat:

  • de persoonlijke situatie kan veranderen, zoals: verandering van Werkgever, je raakt werkloos, wordt arbeidsongeschikt. Dit heeft allemaal direct invloed op het inkomen.
  • de gezinssituatie kan veranderen. Je gaat samenwonen/trouwen. Of gaat juist scheiden (1 op de 3 relaties valt uit elkaar). Of er komt gezinsuitbreiding: je krijgt kinderen. Of nog erger: de partner overlijdt. Wat nu?
  • De woning situatie kan wijzigen, bijvoorbeeld: er komt een wens de woning te verbouwen of op te knappen, of wellicht wil je na een aantal jaren een andere woning kopen. Of de woning is sterk in waarde gestegen, kan ik nu mijn bank vragen om een ander rentetarief?
  • de voorwaarden van de hypotheek wijzigen, bv rentevast periode loopt af. Of de gangbare rentes zijn gedaald of juist sterk gestegen, en je wilt een advies wat dat voor je kan betekenen.
  • De Overheid wijzigt regelmatig de Wet- en regelgeving. Voorbeeld: ineens beslist de regering dat de hypotheekrente niet meer aftrekbaar is. Wat te doen? Is dat ook op mij van toepassing? Of zaken op sociaal gebied wijzigen, want men rommelt steeds aan de regelgeving, bedragen en de duur waar je recht op heeft bij arbeidsongeschiktheid, WW en de verschillende toeslagen.  Denk ook aan het recent gesloten pensioen akkoord. Of de pensioenfondsen die gedwongen door de Overheid ineens op de uitkering korten.  Is de hypotheek straks nog betaalbaar als je met pensioen gaat?

 

Hoe hou je de financiële situatie up-to-date?

Kortom er gaan zich onvermijdelijk zaken in jouw leven voordoen waarbij dit gelijk van invloed zal zijn op de financiële situatie. En dat kan heel ingrijpend zijn. Soms zelfs zonder dat je het jezelf realiseert. Daarom is er regelmatig aandacht nodig om te bezien of de financiële situatie nog wel aansluit bij de hypotheek en verzekeringen.

Degene die jouw hypotheek en verzekeringen heeft verzorgd kent namelijk die situatie en is de eerste en beste optie om te raadplegen.

 

Service abonnement

Als oplossing hiervoor bieden wij onze cliënten een service abonnement aan. Voor een vast maandbedrag kun je ons benaderen voor advies en hulp bij vragen over de hypotheek en verzekeringen. Dit is onlosmakelijk met hypotheek of het verzekeringspakket verbonden, heeft dezelfde looptijd als de hypotheek en/of de verzekering. Je ontvangt bij een service abonnement van ons:

  • Nazorg op de lopende Hypotheek en verzekeringen,

 

  • Binnen 24 uur een antwoord op vragen over de lopende hypotheek en verzekeringen*),
  • Korting op tarieven bij het afsluiten van een volgend product (bv hypotheek of verzekering), dit geldt ook als je gaat verhuizen of de hypotheek wil oversluiten/aanpassen,
  • Als je dat op prijs stelt: een jaarlijks gesprek voor een update,
  • Als je dat op prijs stelt: jaarlijks verzorgen van de belastingaangifte voor een erg aantrekkelijk en gereduceerd tarief,

*) op werkdagen van 09:00 uur t/m 17:00 uur.